C. Traders BVBA
Heusstraat 12 - 1980 Zemst
Download

‘Traders Direct’ (Boekhoudkantoor van de Toekomst)

Rapportering

Na elke boekingsperiode (maandelijks of trimestrieel) worden de nodige rapporten beschikbaar gesteld op uw eigen PC.

  •  Aankoopdagboeken
  • Verkoopdagboeken
  • Overzicht inkomsten en uitgaven van het lopende jaar
  • Openstaande posten klanten (met connectie naar gescande afbeelding van de factuur of bankuittreksel)
  • Openstaande posten leveranciers (met connectie naar gescande afbeelding van de factuur of bankuittreksel)


Facturatie

Aanmaken van uitgaande facturen via Winbooks On Web